Santas Mekaniska AB grundades 1979 av Georg Santa, som ett företag ämnat att tillverka verktyg och maskiner. År 1996 flyttade Santas till nya lokaler och började expandera i snabb takt. 1996 var också året då bearbetningsavdelningen gradvis började utvecklas till vad den är idag.

Idag har företaget sex anställda och bearbetningsavdelningen är komplett och ansluten till alla typ av produktion. För närvarande investerar Santas långsiktigt i våra innovativa maskiner och vi strävar alltid efter att slutprodukten skall vara så effektiv som möjligt när det gäller effektivitet och kostnad.

Styrkan hos Santas Mekaniska AB är främst vår förmåga att tillverka produkter i sin helhet, från de första skisserna till den färdiga maskinen – klar för användning. Vi erbjuder en komplett lösning baserad på dina krav och dina önskemål.

Utöver det sker all verksamhet under samma tak, allt från verktyg- och maskintillverkning till bearbetning av aluminium. Detta ger oss stor flexibilitet och förmåga att snabbt erbjuda stöd till bearbetningsavdelningen då hinder uppstår.

Arbetsprocessen bedrivs i moderna CAD-CAM-drivna fleroperations-maskiner, omfattande bearbetningsmaskiner inklusive en effektiv skär- och stansavdelning. Under de senaste åren har vi ytterligare utökat våra lokaler och investerat i modern teknik som maskiner, datasystem och MPS-system i syfte att skapa en balanserad produktion där avdelningarna har god kommunikation sinsemellan och ett bra arbetsflöde råder. Som tidigare nämnts har Santas investerat mycket i att hålla produktionsmaskiner och effektivitet på en förstklassig nivå. Det är företagets uppfattning att detta är ett måste för att konkurrera på dagens marknad – produktionseffektiviteten är högsta prioritet. Därför har Santas fokuserat på installation av robotar och generell automatisering så att produktionen ger resultat snabbt och effektivt samt att resultaten kan reproduceras med samma höga kvalitet varje gång.

Ett exempel på vårt moderna sätt att arbeta är vår nya implementering av helautomatiserade produktionslinjer där robotar uppnår samma höga standard och detaljkänsla varje gång, kontinuerligt.

I sann Santas anda är företagets anställda kunniga och flexibla varefter vi erbjuder expertis inom flera branschsektorer. Vår ambition är att hjälpa våra kunder och underlätta problemlösning för att skapa kvalitativa produkter med hög prestanda. Våra nuvarande kunder återfinns huvudsakligen inom fordon-, säkerhet-, fartyg-, telekom-, inredning- samt byggindustrin både i Norden samt övriga Europa.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss antingen via telefon eller via kontaktformuläret som ni finner här på hemsidan.

Vår policy kring cookies och personuppgiftshantering på vår hemsida hittar du här.

Som född och uppväxt som en del av grundarfamiljen, var Attila Santas indragning i företaget ett naturligt val. Under den tid Attila stått vid rodret som VD för Santas Mekaniska AB har företaget expanderat kraftigt. Delvis genom implementering av modern teknik men även genom att föra in bolagets expertis och know-how till nya branscher.

Utöver detta har Attila en stor passion för industriell design och material. Med sin design strävar han efter att hitta den rätta balansen mellan form, teknik och det valda materialet (företrädesvis aluminium och glas). Under årens lopp har Attila presenterat och sålt flera av sina egna designer. Mest noterad är hans lampserie Timeless som belyser på många platser i Europa.