Läs om hur vi tar ansvar för vårt arbete.

Miljöpolicy

Sedan grundandet av Santas Mekaniska, har vi alltid strävat efter att arbeta miljövänligt. Vår miljöpolicy kan sammanfattas med följande fyra punkter:

Vi strävar efter att arbeta miljövänligt.

Vi strävar efter att använda återvinningsbart material. Om detta är omöjligt vi strävar efter att välja det mest miljövänliga material som finns tillgängligt.

Vi strävar efter att tillverka, erbjuda och distribuera produkter som har en liten miljöpåverkan, inte vice versa.

Aktivt följa gällande miljölagstiftning.

Kvalitetspolicy

Under våra årtionden av branscherfarenhet har vi alltid strävat efter att förbättra både våra produkter och våra kundrelationer. Hos oss står kunden alltid i centrum och vi tror att en stark och långsiktig relation byggs av kundnöjdhet. Santas har alltid ämnat erbjuda kvalitativa produkter till nöjda kunder och så skall det förbli.